Kanske grönt tak är något för ert hus?

Taket är bland de viktigaste delarna av ett hus. Det ska fylla flera funktioner som att avleda regn, skydda mot olika väder och dessutom vara estetiska. För yttertaket finns det flera material att välja bland, såsom betongpannor, tegelpannor, plåttak och så vidare. En typ av yttertak som har gamla anor i Sverige håller på att komma tillbaks: det gröna taket.

Därför är framtidens tak grönt

Med klimatförändringarna som blir mer och mer tydliga krävs det nya tag för omställning. Stadshus och hus på landet behöver bli anpassade för att kunna stå emot de nya kraven. Grönt tak är grönt både i sin färg och i sin miljöbemärkelse. Dess ekologiska fördelar är bland annat renare luft, reglerar skiftande temperaturer och bidrar till biodiversitet. En annan fördel är att det gröna lagret kan fungera som bullerdämpare.

Svårt att ta hand om ett grönt tak?

Nej! Ett grönt tak sköter sig självt ganska bra. Taket behöver inte bli vattnat i normalfallet, endast vid längre extremvärme. Sedan finns det olika sorters gröna tak där man kan välja bland exempelvis örttak, mosstak och grästak med olika fördelar.

För mer information om hur ni kan få hjälp med att ordna ett grönt tak kan ni läsa mer här.